Zarządzanie działem sprzedaży – outsourcing działań managerskich

Bazując na bogatym doświadczeniu z zakresu budowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi w sektorach FMCG, mediów, marketingu i reklamy proponuję usługę skierowaną do przedsiębiorstw, którzy chcą stworzyć, zreorganizować lub lepiej zarządzać działem sprzedaży własnej firmy. Współpraca opiera się na kompleksowej organizacji oraz budowaniu struktur sprzedaży bezpośredniej, pośredniej i internetowej.

Sales saport
Na czym polega model outsourcingu zarządzania sprzedażą?

Oferuję własne umiejętności wraz z zespołem profesjonalistów, z którym prowadzę projekty z zakresu zarządzania sprzedażą. Posiadam 25-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu. Zarządzaniu i reorganizacji struktur sprzedaży, a także w rekrutacji personelu działu sprzedaży, szkoleniach i coachingu. Dzięki wiedzy oraz zaangażowaniu dbam o utrzymywanie kompletnych i kompetentnych zespołów pracowników w ramach struktur klientów.

Co oferuję w ramach usługi outsourcingu zarządzania sprzedażą?

Analizę działania obecnego działu sprzedaży i jego pracowników w zakresie efektywności, postaw, wiedzy i umiejętności.
Prowadzę rekrutację specjalistów do zespołów sprzedażowych.
Przeprowadzę niezbędne szkolenia sprzedażowe i produktowe na podstawie własnych programów szkoleniowych i monitoruję poziom wiedzy pracowników.
Prowadzę coaching sprzedażowy.
Buduję wraz z zespołem sprzedawców i zarządem firmy strategie sprzedaży produktów i usług.
Buduję strategie marketingu sprzedaży.
Zarządzam działem sprzedaży, realizując pełen proces pozyskania Klientów, aktywną sprzedaż produktów i usług prowadzącą do finalizacji sprzedaży.
Opracowuję systemy motywacyjne, konkursy pracownicze i poza materialne sposoby zewnętrznej motywacji pracowników.
Opracowuję procedury dla sprzedawców i obsługi klientów w ramach procesu sprzedaży i po sprzedaży.
Opracowuję procesowe oprogramowania CRM, ERP i wdrażam je w struktury działu sprzedaży. Usługę realizuję w  ramach dostępnych narzędzi informatycznych na rynku lub o projektowane rozwiązania w ramach potrzeb procesu biznesowego.

Jakich efektów możesz się spodziewać wynikających z naszej współpracy?

Obniżenie kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem managera sprzedaży w ramach pełnego etatu.
Zwiększenia sprzedaży i zysku Twojej firmy.
Możesz skorzystać z wybranego zakresu mojej oferty, który będzie kompensować i rozwiązywać problemy w Twojej firmie w zakresie sprzedaży i marketingu.
Skutecznego rekrutowania kadry skutecznych sprzedawców dzięki mojemu autorskiemu programowi rekrutowania pracowników na podstawie ich postawy, umiejętności i wiedzę, jak również cechy charakteru i osobiste talenty.
Dostosowania procedur sprzedaży oraz sposobu komunikacji z klientami dla Twoich produktów i usług.
Szybkiego wdrożenie zmian lub budowy działu sprzedaży, która pozwoli lepiej wykorzystać czas na podniesienie poziomu sprzedaży i zysku w Twojej firmie.
Uproszczenia procedur wewnętrznych i udrożnienia komunikacji wewnątrz firmy i z jej klientami.
Zachowanie ciągłości w sprzedaży Twoich produktów i usług.
Optymalizacji kosztów działu handlowego.
Braku konieczności angażowania działu kadrowo-płacowego i rekrutacyjnego w zatrudnienie managera sprzedaży.

Zapraszam do osobistego spotkania i kontaktu:

e-mail: slawek@nadolnycoach.com

telefon: +48 793 406 683